Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Aktualności

Wielki Piątek

Posted by on 9:00 pm in Aktualności | 0 comments

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

(więcej…)

Relacja na żywo z naszej Fary.

Posted by on 5:24 am in Aktualności | 0 comments

Relacja na żywo z naszej Fary.

Szanowni Państwo. W zakładce Fara TV będą umieszczane relacje video z uroczystości Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy. Relacje z Triduum będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zawartym w „Gazetce” , O pozostałych relacjach będziemy informować  na FB oraz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.

Wielki czwartek

Posted by on 5:07 am in Aktualności | 0 comments

Wielki czwartek

Co przeżył Jezus? 
Wszystko zaczęło się kilka dni wcześniej, w dzień uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Powoli zacieśniał się wokół Niego pierścień zła. W przeddzień swojej męki Jezus postanawia spożyć ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę. (więcej…)

Błogosławieństwo stołu

Posted by on 11:16 pm in Aktualności | 0 comments

Błogosławieństwo stołu

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. (więcej…)

Śwęto patronalne

Posted by on 6:21 pm in Aktualności | 0 comments

Śwęto patronalne

Dziś swoje święto patronalne obchodzi ks. Ryszard Raczkowski, wikariusz parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu. Solenizantowi życzymy wielu Łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Kapłanów i dużo zdrowia! Pamiętajmy o ks. Ryszardzie w naszych prywatnych modlitwach.

Pierwszy Piątek

Posted by on 2:20 pm in Aktualności | 0 comments

Pierwszy Piątek

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA W CZASIE EPIDEMII

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na to, że w okresie epidemii dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. „Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie” – czytamy w komunikacie Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Adama Bałabucha. (więcej…)

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Posted by on 6:09 pm in Aktualności | 0 comments

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Bądźmy wspólnotą Kościoła, zapalmy świecę – jutro rocznica śmierci Jana Pawła II

Abp Wojciech Polak poparł apel kard. Stanisława Dziwisza, byśmy 2 kwietnia – w godzinie odchodzenia Jana Pawła II do domu Ojca – dokonali aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, błagając by ustała pandemia koronawirusa. A jako znak duchowej wspólnoty możemy zapalić świecę w oknie.

Abp Polak wyjaśnia, że co prawda od momentu ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym, dniem liturgicznych obchodów św. Jana Pawła II jest 22 października, to jednak warto, abyśmy jutro, 2 kwietnia, z okazji 15. rocznicy jego śmierci, także zjednoczyli się w modlitwie. (więcej…)

Komunia duchowa

Posted by on 7:41 pm in Aktualności | 0 comments

Komunia duchowa

 

Komunia duchowa – praktyczne porady

25 marca 2020 || Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski | Płock

W obecnej sytuacji, gdy wielu katolików z obawy przed zarażeniem nie przystępuje do Komunii sakramentalnej, duszpasterze powinni zachęcać parafian do korzystania z komunii duchowej. Czym jest „komunia duchowa” i w jaki sposób winniśmy ją przeżywać – wyjaśnia w analizie dla KAI ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.

W kontekście przeżywanej zarazy oraz niemożności przystępowania niektórych wiernych do Komunii św. sakramentalnej, powraca dyskusja o komunii duchowej. W obecnej sytuacji, gdy wielu katolików z obawy przed zarażeniem nie przystępuje do Komunii sakramentalnej, duszpasterze powinni zachęcać parafian do korzystania z komunii duchowej. Przy okazji można i trzeba wyjaśnić związek komunii duchowej z sakramentem Eucharystii oraz odróżniać „komunię duchową” od „pragnienia Komunii świętej”. (więcej…)

Zarządzenie Biskupa Płockiego

Posted by on 6:57 pm in Aktualności | 0 comments

Zarządzenie Biskupa Płockiego

Zarządzenie Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii (zaktualizowane dnia 26 marca 2020 roku)

Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. (więcej…)

Modlitwa w płockiej katedrze.

Posted by on 3:46 pm in Aktualności | 0 comments

Modlitwa w płockiej katedrze.

W płockiej katedrze księża biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski modlili się w południe uroczystości Zwiastowania Pańskiego o ustanie epidemii koronawirusa.