Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Aktualności

Posted by on 1:58 pm in Aktualności | 0 comments

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Warszawa, 1 października 2019 roku

Posted by on 1:56 pm in Aktualności | 0 comments

XIX DZIEŃ PAPIESKI
Tegoroczny, XIX Dzień Papieski, w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych, obchodzić będziemy 13 października, pod hasłem “Wstańcie, chodźmy!”

Słowa te stanowią nawiązanie do tytułu książki św. Jana Pawła II, która ukazała się w 2004 r. Tegoroczne obchody wpisują się również w 40. rocznicę I pielgrzymki papieża-Polaka do Ojczyzny, a także 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, której jednym z owoców było powstanie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
12 października, tj. w sobotę poprzedzającą święto, podczas uroczystej gali, która odbędzie się o godz. 15:30 na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczone zostaną nagrody TOTUS. Gala transmitowana będzie przez TVP 2 o godz. 16:00.
W niedzielę, 13 października, o godz. 9.00, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie odbędzie się Msza Święta, celebrowana przez ks. bp. Romualda Kamińskiego. Transmisję tego wydarzenia będzie można usłyszeć w Programie Pierwszym Polskiego Radia. O godz. 10.00 w TVP Polonia transmitowana będzie Msza Święta z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, celebrowana przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. O godz. 12.00 w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej Mszę Świętą w intencji darczyńców Fundacji celebrował będzie ks. kard. Kazimierz Nycz.
Niedzielne obchody zakończy koncert galowy Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 17:30, transmitowany przez TVP 1, w którym wezmą udział artyści m.in. Halina Mlynkova, Krzysztof Iwaneczko, Dariusz Malejonek oraz zespół niemaGotu.
Obchodom Dnia Papieskiego co roku towarzyszą odbywające się w wielu miastach konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne i artystyczne. 12 października o godz. 9:00 w Poznaniu rozegrany zostanie Towarzyski Turniej Piłki Nożnej „Dzieło Cup” 2019. Tego samego dnia o godz. 17:00 na krakowskim rynku stypendyści wraz z innymi osobami zatańczą belgijkę. W Trójmieście, Krakowie, Częstochowie i Warszawie organizowane będą biegi papieskie. Dodatkowo w Krakowie i Katowicach odbędą się koncerty z okazji Dnia Papieskiego. Zwieńczeniem obchodów XIX Dnia Papieskiego będzie konferencja naukowa „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje”, która odbędzie się we wtorek, 15 października w Warszawie.
Obchody Dnia Papieskiego w swojej istocie wpisuje się w słowa ks. kard. Kazimierza Nycza: “Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas (…), ale żeby wstać i zabrać się do przybliżania papieża, jego osoby i dzieła.”
Biorąc przykład z papieża-Polaka: Wstańcie, chodźmy!
Albo może raczej: Wstańmy, Przyjdźmy!
Dzień Papieski to okazja to wsparcia programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którym obecnie objętych jest 2000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów. Można to uczynić na kilka sposobów:
– wrzucając pieniądze do puszek podczas zbiórki publicznej i kościelnej (każdy wolontariusz będzie posiadał identyfikator),
– wysyłając SMS-y o treści STYPENDIA na numer 74 265 (koszt 4,92 zł z VAT),
– wpłacając pieniądze na konto: PL 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582, Bank PEKAO S.A. XIII O/Warszawa.

Posted by on 1:30 pm in Aktualności | 0 comments

Posted by on 4:11 pm in Aktualności | 0 comments

Posted by on 4:06 pm in Aktualności | 0 comments

P. Joanna Jurkiewicz, wygłosiła poruszające świadectwo, jak czterdzieści lat temu w Rzymie, grupa oazowa młodzieży z Polski przeżywała spotkanie z Ojcem św. Janem Pawłem II. Wspomnienia z tamtego okresu, dzisiejszy Gość zapisał w książce” Zwiastunowi z Gór „, którą po każdej Mszy świętej można było nabyć wraz z autografem autorki. Dziękujemy za to piękne świadectwo obecności św. Jana Pawła II w życiu polskiej młodzieży tamtych czasów. Św. Janie Pawle II módl się za nami.

Posted by on 4:26 pm in Aktualności | 0 comments

Posted by on 5:08 pm in Aktualności | 0 comments

Posted by on 5:01 pm in Aktualności | 0 comments

Dziś na Mszy św. o godz. 9.00 uczciliśmy wraz z władzami miasta Przasnysza Naszego Patrona św. Stanisława Kostkę. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Andrzej Maciejewski, który zachęcał nas, abyśmy nie zważając na różne trudności dnia codziennego podążali wtyczoną drogą do świętości. Św. Stanisławie, patronie naszego miasta, módl się za nami.

Posted by on 5:00 pm in Aktualności | 0 comments

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w Triduum ku Czci św. Stanisława Kostki i zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 9.00. Niech nasz Patron, wspiera nasze wysiłki w dążeniu do świętości.

Posted by on 4:55 pm in Aktualności | 0 comments

Przasnysz czci swojego patrona.