Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Pogrzeb Chrześcijański

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI
§ 1. Pogrzeb dziecka i osoby dorosłej
Dokumenty – potrzebne przy pochówku:
1. akt zgonu z USC;
2. ustalenie daty i godziny pogrzebu w kancelarii parafialnej;
3. potwierdzenie o udzielonych sakramentach świętych (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub w domu);
4. jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania (nie zameldowania) zmarłego;
§ 2. Pogrzeb dziecka martwo urodzonego
Zmarłe dzieci, niezależnie od tego, czy były ochrzczone, czy nie, czy zmarły po porodzie, czy też urodziły się martwe, należy pochować według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. Dziecko zmarłe przed porodem należy traktować jak dziecko zmarłe przed chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek poronienia, nawet na bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile będą dokumenty konieczne do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym. Jedynym kryterium rozróżnienia dla formy pogrzebu jest przyjęty chrzest.
Procedury prawne:
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (20 stycznia 2007 r.) oraz nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (26 maja 2011 r.), rodzice dzieci martwo urodzonych i tych, które zmarły w łonach matek, bez względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, by je godnie pochować;
2. Rodzice wszystkich dzieci, które urodziły się martwe lub zmarły w wyniku poronienia, mogą w ciągu 48 godzin wystąpić o wydanie zwłok swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka i mają prawo otrzymać jego kartę zgonu;
3. Obecnie przy pochówku martwo urodzonego dziecka (bez względu na czas trwania ciąży), administracja cmentarza nie wymaga już adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;