Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Sakrament Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Czas – sakrament małżeństwa jest sprawowany po wcześniejszym ustaleniu terminu przez narzeczonych w kancelarii parafialnej.
Dokumenty – potrzebne do sakramentu małżeństwa:
Narzeczeni
1. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 3 miesiące);
2. aktualne dowody osobiste;
3. świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie zostało poświadczone w świadectwie chrztu);
4. kościelne świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero);
5. zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim;
6. dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy;
7. po ślubie cywilnym – świadectwo ślubu z USC;
8. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;
9. gdy oboje narzeczonych nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii, to również potrzebne jest zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
Świadkowie
1. aktualne dowody osobiste;
2. ukończony 18 rok życia;
3. jeżeli są katolikami i nie mają przeszkód kanonicznych, wskazane jest by przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej;