Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Sakrament Bierzmowania

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Czas – sakrament bierzmowania jest udzielany w terminie ustalonym przez proboszcza (zazwyczaj maj – czerwiec).
Dokumenty – potrzebne do bierzmowania:
1. świadectwo chrztu świętego;
2. potwierdzenie udziału w przygotowaniach do sakramentu bierzmowania;
3. potwierdzenie udziału w lekcjach religii i opinia katechety (jeżeli kandydat jest wieku szkolnym);
Świadkowie bierzmowania – powinni być praktykującymi katolikami:
1. systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii świętej
2. przyjęli sakrament bierzmowania;
3. powinni być dla bierzmowanego przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi;
4. powinni posiadać zaświadczenie świadka bierzmowania ze swojej parafii zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem);
5. przypominamy, iż świadkami bierzmowania nie mogą być osoby: niewierzące; innej wiary; prowadzące gorszący tryb życia;